valla rodona

Són molt utilitzades en espais rústics com delimitacions de boscos, passeigs, jardins, hípiques,  etc.

Están formades per uns pilars de puntals tornejats, pulits i tractats d’uns 8, 10 o 12 cm de diàmetre,  amb una altura de 100 a 150 cm, tot i que pot adaptar-se a les necessitats de l’espai. Els travessers solen ser d’un diàmetre de 8 o 10 cmts.

Gràcies al seu tractament autoclau (buit-pressió), adquireixen una alta resistència a exteriors. Un tractament a base de sals hidrosolubles lliures de crom, que explicarem més detalladament en una nova entrada del blog.

palet puntals rodons

Es poden instal·lar de diverses formes:

exemple valles

És aconsellable enterrar els puntals verticals quan es tracta d’un terreny tou com la terra, i utilitzar postes de 150 cm d’alçada, dels quals sobresortiràn 100 cm. També cal afegir que per assegurar la fixació, caldría omplir amb formigó el forat on s’enterri el puntal.

En cas d’instalar-los en terrenys durs com el formigó, s’han d’utilitzar suports metàl·lics (peu) amb el mateix diàmetre que el pilar, atornillats al paviment. L’alçada del puntal hauria de ser de 100 cm.

exemple peu

Muntatges:

Les longituds ideals entre pals verticals hauría de ser entre 150 i 250 cm, per garantir una resistència optima.

L’anclatje entre puntals és molt senzill. Mitjançant els suports metàl·lics s’anclen els puntals verticals amb els horitzontals.

Al mercat poden trobar-se aquests suports amb diferents opcions; d’acer inoxidable, galvanitzat, biocromatitzat, fins i tot amb un acabat plàstic.

imatge 1. sistema doble ala

El muntatge més senzill és amb el suport doble ala (imatge de dalt). Aquest s’atornilla a les dues bandes del puntal vertical, agafant els dos travessers amb dos cargols per cada cara.

Per fer una instal·lació inclinada, s’ha de fer servir el suport doble ala inclinable (veure imatge següent). Aquest tipus de muntatge és més complex, ja que s’utilitza més quantitat de puntals travessers.

muntatge doble ala inclinable

També s’utilitza aquest mateix suport, per collar els dos puntals travessers sobre el cap del pilar, com indica aquesta imatge:

altra tipus muntatge doble ala inclinable

Existeix un altra model, doble ala inclinable 90º, amb el que podem aconseguir estructures amb angles rectes de 90º:

muntatge doble ala 90º

A continuació podeu veure alguns exemples d’instal·lacions de valles texanes:

exemple 1

exemple 2

exemple 3

exemple 4

Agraïments: Disseny Barraca