• Què són?

Les travesses de tren són peces de fusta abans utilitzades a la construcció de vies del tren, on eren l’element transversal a l’eix de la via. Aquestes servien per mantenir-les unides i marcar una distància fixa entre els dos carrils i així evitar descarrilaments.

Al substituir les travesses de fusta de les vies per altres de formigó, es va iniciar la seva comercialització per altres usos.

  • Tipus

Hi han varis tipus de travesses de fusta al mercat.

Travesses recuperades: Totalment recuperades de la via. Normalment són en fusta de roure o faig amb un tractament a base de creosota.

S’ha de tenir en compte que aquests tipus de travesses creosotades són prohibides per llei a interiors, llocs públics i a on puguin estar en contacte amb les persones.  Quedant, exclusivament, el seu ús permès a exteriors.

Mides estàndard: 260 x 25 x 15 cm

Travesses ecològiques: A conseqüència de la prohibició de les travesses recuperades apareixen les ecològiques, que imiten a les originals. Fabricades en fusta de pi amb un tractament a l’autoclau, que no és nociu per a la salut i tenyides en color marró per donar-li un toc d’autenticitat.

Mides estàndard: 240 x 22 x 12 cm

Travesses tropicals naturals: Aquest tipus de travessa és totalment natural, sense tractaments químics. Són fabricades en seccions similars a les originals, en espècies tropicals com la Mandioqueira, Angelim Vermello, Cupiuba… resultant una durabilitat de per vida, ja que son fustes imputrescibles.

Mides estàndard: 240 x 21 x 10 cm

  • Usos:

Bàsicament s’utilitzen a la jardineria, a la construcció de tanques, vorades, graons, jardineres, murs de contenció, etc. També a la construcció de cabanes i casetes.

Agraïments a GRUP CORVI per les imatges.

Advertisement