L’habitatge sostenible és un edifici que aprofita al màxim les condicions naturals per disminuir les necessitats energètiques en tot el seu procés constructiu i vida de la mateixa.

És molt important una bona planificació i un disseny estudiat per optimitzar al màxim les condicions climàtiques de la parcel·la. S’ha de tenir en compte la orientació, la incidència solar, la llum i la temperatura per a dissenyar la disposició de les estances i poder controlar de forma intel·ligent la captació i protecció solar segons les conveniències.

Amb aquesta planificació i aplicant estratègies arquitectòniques concretes optimitzem els recursos i materials, reduint al màxim els residus i emissions durant el procés de construcció.

També cal destacar la importància aïllament tèrmic de tota la superfície que envolta la construcció, incloent el forjat, la coberta i tot el mur exterior. A més és necessari controlar al màxim l’hermeticitat de portes i finestres, i eliminar o disminuir pèrdues puntuals a través dels ponts tèrmics, per així evitar les conseqüències de la condensació que podrien ser els fongs i humitats.

Els sistemes constructius en fusta encaixen molt bé en aquest tipus de llars gràcies als seus avantatges envers altres tipus de construccions. Entre altres, el baix impacte mediambiental essent una matèria primera regenerativa amb una baixa manipulació comparat amb altres materials com el metall o formigó. El seu muntatge en obra és sostenible gràcies a la prefabricació i el muntatge en sec estalviant temps i energia. Sense oblidar les grans prestacions en aïllament tèrmic i acústic.

Complint aquests requisits mínims reduïm el manteniment de l’edificació, el preu, i millorem la qualitat de vida dels habitants de la llar i el benestar de les generacions futures.