L’Economia circular és un model productiu i de consum que implica compartir, llogar, reutilitzar, reparar, renovar i reciclar materials i productes per maximitzar el seu valor. També implica reduir els residus al màxim. Quan un producte arriba al final de la seva vida, els seus materials es mantenen dins l’economia sempre que sigui possible.

FUSTES GAROLERA promociona l’ús circular i la recuperació dels materials permetent la reutilització i reconversió dels productes fusters per a una nova destinació mitjançant la recuperació en obra i posada a disposició per a renovar-la i tractar-la.

Busquem enderrocaments i desmantellaments d’edificacions on part del residu sigui fusta per tal de recuperar-lo i posar-lo a l’abast del client per a la seva reutilització. D’aquesta forma mantenim els materials dins l’economia durant més temps.

En el nostre estoc actualment es pot trobar fusta d’Iroko recuperat de la reforma d’un centre comercial. També encadellat de Flandes provinent de l’encofrat d’una vivenda i retalls de taulers entre altres fustes en promoció. Més informació a l’apartat Outlet de la nostra pàgina web. (http://www.fustesgarolera.com/ca/outlet.html

En línia amb aquesta idea, el Banc Europeu d’Inversions i altres institucions participen en la iniciativa de destinar inversions amb l’objectiu d’evitar i eliminar residus, augmentant l’eficiència de l’ús de recursos i fomentant la innovació. (https://www.ico.es/web/ico_newsletter/articulo-jice)