Actualment busquem alternatives constructives més eficients i sostenibles que els sistemes tradicionals per tenir més cura del medi ambient. La construcció en fusta aporta grans avantatges en la reducció de l’impacte ambiental per diversos motius:

  • Un dels principis bàsics per a la protecció del clima és la reducció de CO2 a l’atmosfera, i una forma de fer-ho és promovent els boscos. Els boscos purifiquen l’aire i l’aigua, conserven la biodiversitat, absorbeixen el carboni i eviten desastres naturals. Pot semblar que amb la comercialització de la fusta disminueixen els boscos, però això no passa si la tala és controlada. És a dir, mitjançant l’explotació forestal sostenible. Certificacions com el FSC o el PEFC vetllen per a què es compleixin els requisits establerts.

away-3294679_1280

  • Es tracta d’una matèria primera regenerativa. El que significa que es pot recuperar o transformar durant les fases del seu cicle reduint al màxim els seus residus i contribuïnt amb l’economia circular.

roof-truss-3339206_1280

  • L’estalvi d’energia és superior en termes de fabricació i transport en comparació al formigó i l’acer. La fusta, per la seva procedència natural i la baixa manipulació permet reduir l’impacte en totes les seves fases.

new-home-1664272_1280

Tenint en compte la fusta com a eix fonamental i no solament com a element decoratiu tenim com a exemples, el sistema constructiu d’entramat lleuger i el contralaminat CLT, amb els avantatges comuns:

  • Instal·lació ràpida i sostenible. El muntatge en sec que estalvia temps i energia.
  • Varietat en formes i estructures el que permet un disseny molt flexible.
  • Grans prestacions en aïllament tèrmic i acústic.
  • Afavoreix l’ús d’energies renovables i aporta un baix impacte en la petjada de carboni.
  • Els seus preus són competitius envers altres sistemes.

Totes aquestes raons apunten a un canvi en la mentalitat de la construcció, apostant per construccions més eficients, ecològiques i flexibles.