L’economia circular és un concepte que engloba la sostenibilitat amb l’economia. L’objectiu de tot això és mantenir el valor dels materials i recursos dins l’economia el màxim temps possible, afavorint l’ús responsable de matèries primes, i sobretot disminuir o eliminar la generació de residus. D’aquesta forma tanquem el cercle de vida dels materials, per això el seu nom d’economia circular.

A l’actualitat no té cap sentit emmagatzemar equipaments i estris dels que no fem ús, i tampoc rebutjar-los per acumular brutícia als abocadors.

Un dels aspectes a seguir amb aquest objectiu és impulsar les matèries primes renovables, reutilitzables y reciclables, i la fusta és un orgànic que encaixa perfectament amb aquests termes.

Com a inici del cercle, la fusta s’obté fàcilment de boscos gestionats de forma sostenible sota segells de certificació FSC o PEFC, a diferència dels metalls o plàstics.

Per la naturalesa de la pròpia fusta és de fàcil recuperació mitjançant la transformació, tall i polit per dotar d’una nova vida i una nova utilitat al material. Sempre dependrà del nivell de industrialització de la fusta en si. Com més manipulada, més pot complicar la seva reutilització a causa de les coles o productes químics aplicats.

I per tancar el cercle, un cop reutilitzada la fusta i reciclada, abans d’acabar com a rebuig en un abocador, encara es pot aprofitar com a combustible, minimitzant el seu residu.

La nostra experiència al respecte ha estat molt positiva. Es tracta de la recuperació d’una partida de fusta de Iroko del Centre Comercial Glòries de Barcelona, instal·lada com a fals sostre decoratiu.

Un cop al nostre magatzem, la fusta es va triar, tallar i polir per a convertir-se en un paviment exterior massís en una casa de luxe, sense alterar les propietats ni l’aspecte natural del material.