La coberta és un dels elements més importants d’un habitatge. És la part que roman amb més exposició al sol i a les inclemències del temps, i també la més cara de rehabilitar.

Tot i això, amb les solucions constructives amb fusta actuals, la rehabilitació de teulats és més fàcil, ràpida i a conseqüència s’ha economitzat.

És important el correcte aïllament i resistència de l’estructura per a la seguretat i el confort de l’habitatge.

20150427_104709

És recomanable millorar l’aïllament de teulats antics per evitar pèrdues tèrmiques i d’altra banda, impedir goteres i filtracions per a prevenir el deteriorament de murs i espais interiors.

20150522_100209

Per a la rehabilitació de cobertes, primerament s’haurà de comprovar l’estat de l’estructura. Valorar si és necessari substituir totalment les bigues, part d’elles o si es necessita algun tipus de reforç.

20151023_095056.jpg

Els panells sandvitx amb aïllament escurcen el temps d’execució a obra, ja que en una sola instal·lació es cobreix aïllament tèrmic i acústic, la impermeabilització, el suport per a cobrir i el revestiment interior.

20151015_155552

Després de la instal·lació del panell sandvitx o de la solució escollida, només quedarà cobrir el teulat amb teula ceràmica, teula asfàltica, cobertes metàl·liques, cobertes de fusta o pissarra. És important parar atenció als detalls d’acabament amb xemeneies o finestres de teulat per evitar possibles filtracions.

Digital StillCamera

S’ha de tenir en compte, alhora de rehabilitar cobertes, que es tracta d’una obra major, i per tant, es necessitarà una llicència d’obra per a portar-la a terme.