L’OSB (Oriented Strand Board) és un tauler apte per ambients humits, encara que no és recomanable la seva utilització a exteriors.

Les seves principals aplicacions són: la construcció de murs, embalatge, paviments i revestiment de parets.

Murs: 

Per la construcció de tirants exteriors en bastiments, el gruix normal és 10 mm. Respecte a la resistència al foc, s’ha de tenir en compte la normativa, que generalment implica una major gruixària.

Revestiment de parets:

Fàcil revestiment econòmic, amb l’estètica càlida de la fusta. Es recomana la seva col·locació sobre rastrells, d’aquesta manera la contracara ventilarà correctament. Es pot envernissar per ressaltar les virutes (encenalls) de la fusta.

Embalatge: 

Fàcil d’utilitzar, resistent i lleuger per a la indústria de l’embalatge.

Paviments: 

Es pot utilitzar com a paviment directament sobre rastrell, o bé, cobrir-lo amb parquet flotant.