També anomenat Teka Africana, l’Iroko, gràcies a la seva duresa, estabilitat i resistència, no es deteriora a causa dels agents externs. A més, la seva bellesa externa la fa molt apta en aplicacions com fusteria exterior, mobiliari de jardí, bigueria interior i exterior, bigueria laminada, etc.

A continuació detallem les característiques més rellevants de la fusta d’Iroko:

Nom botànic:

Milicia excelsa – Milicia regia

Procedència i disponibilitat:

Procedeix de l’Àfrica Tropical, desde Sierra Leona a la part Oest fins a Tanzània a la part Est. Existeixen importants masses forestals. La producció i exportació són estables.

Descripció de la fusta:

El color de la fusta d’albor (albura) és groc pàlid i el duramen marró groguenc, que es torna marró daurat quan està exposada a la llum. Quan la fusta d’Iroko és exposada a l’exterior adquireix un color blanc grisós. Per tornar a recuperar el seu color natural només cal aplicar oli de teka.

Els anells de creixement són visibles i els radis llenyosos són fins. La fibra normalment és recta i el gra varia de mig a gruixut.

Propietats físiques i mecàniques:

Densitat: 630-650-670 Kg/m3

Contracció: Mitjanament nerviosa

Duresa: 4 (semidura)

Fusta estructural: La qualitat HS de la norma BS 5756 dóna lloc a la classe resistent D40.

Propietats tecnològiques:

L’asserrat és fàcil. És recomanable un bon sistema d’aspiració per evitar reaccions causades per les serradures fines. El desesmolat de les serres és normal, es poden utilitzar les d’acer o d’aleacions.

Es treballa molt bé i s’obtenen bones superfícies. L’encolat, clavat y cargolat no presenten problemes.

L’acabat presenta algunes dificultats; és repel·lent a les pintures, vernissos i tints que assequin per oxidació. Això és causat per la presència d’un antioxidant; la cloroforina, la qual impedeix l’assecat d’aquests productes. Amb l’ús de tints o vernissos a base de resines sintètiques modificades amb poliuretà o viníliques no existeix cap inconvenient. Aquests productes poden servir com a capa d’imprimació i un cop seca constituïr com a suport per a altres acabats. És aconsellable emprar abans un producte “tapaporo” quan es busca un acabat especial.

Durabilitat natural i impregnabilitat:

La fusta d’Iroko és classificada com a molt durable o durable enfront a l’acció dels fongs, corcs i sensible als xilòfags marins. La fusta d’albura és sensible als líctids.

El duramen no és impregnable, l’albor sí.

Aplicacions:

Fusteria exterior: finestres, portes, mobiliari urbà.

Xapes per a recobriment decoratiu. Taulers contraxapats estructurals.

Fusteria interior: portes, paviments, tarima, escales, graons.

Mobiliari i ebenisteria. Construcció naval: bordes i ponts.

Fusta laminada encolada.

Torneria.

Bibliografia: Llibre “Especies de Madera”

 

mur cortina iroko laminat

 

 

 

sobre de bany iroko

 

 

 

moble bany i porta iroko